Hwa Rangdo

ITF TAEKWON-DO VERENIGING DRONTEN - BIDDINGHUIZEN - ZEEWOLDE

U bevindt zich hier: Home Taekwon-Do De geschiedenis van Taekwon-Do

aanmelden

HR-logo

De geschiedenis van Taekwon-Do

 

De reden is dat er volgens mij bij veel Taekwon-Do beoefenaars veel onduidelijkheid heerst over het wel en wee van ons zo geliefde "martial art", zoals over de verschillende stijlen van technieken, wel of geen full- contact etc, etc. En vooral nu Taekwon-Do als een Olympische sport geaccepteerd is en via de tv eind deze maand op de Olympische spelen 2000 in Sidney, Australië te zien is, zal iedere onwetende zich achter de oren krabben als er een onbekende Taekwon-Do stijl te zien is. Is dit nu Onze Sport zal men zich afvragen!?

Laat ik beginnen door te zeggen dat er momenteel verschillende Taekwon-Do bonden op de wereld actief zijn. Ik noem er een paar: De ITF, de Internationale Taekwon-Do Federatie en de WTF, de Wereld Taekwon-Do Federatie. Zo zijn er over de hele wereld ITF afgeleide bonden opgericht zoals in Europa, Noord -en Zuid Amerika, Afrika, Rusland, Engeland en Canada. In Nederland vinden we anno 2005 verschillende Taekwon-Do bonden: de TIN, Taekwon-Do Internationaal Nederland is alleenvertegenwoordiger van de ITF van Chang –Ung, DE originele ITF bond van onze grootmeester en oprichter generaal Choi Hong Hi; De NTA, de Nederlandse Taekwon-Do Associatie, in 2004 lid geworden van de ITF bond van meester Choi Hong Hwa; de WTF; de ITF van meester Tran ( Wim Bos); de UTI; de Euro Budo Bond en de TBN.

Plato

Taekwon-Do is een vorm van ongewapende verdedigingsmethode, een combinatie van hand -en voet technieken, waarmee wij ons zeer effectief kunnen verdedigen. Duizenden jaren B.C.(voor Christus) waren er, verspreid over de wereld, allerlei vormen van vechtkunsten. Dit werd aangetoond op afbeeldingen van opgravingen door archeologen. O.a. Grieks en Grieks-Romeins worstelen is hier een voorbeeld van. Plato, de Griekse filosoof, 347-427 B.C. noemt de term "Skiamachia", als "fighting without an opponent", een vorm van schaduwboksen gecombineerd met worstelen en boksen met als doel het gehele lichaam als wapen te kunnen gebruiken. Ook in zeer oude boekwerken (werken van Homer, 800-900 B.C.) staan afbeeldingen van ongewapende vechtkunst.

In zeer gedateerde Chinese geschriften, zo’n 2000 jaar B.C. sprak men van een bepaalde vorm van open hand vechten, de zogenaamde "art" van "Palgwae". Deze kunst werd tot zo’n 1000 jaar geleden verder geperfectioneerd. Zo krijgt open hand vechten over de wereld verschillende benamingen, zoals in China Kung-Fu, in Frankrijk Savate, in Japan Judo, Jujitsu, Karate en Aikido, in Korea Taekyon en Soo-Bak-Gi.

Zo’n 500 jaar A.C.(na Christus) kwam het open hand vechten en de daarbij horende geestelijke zelf discipline tot de ontwikkeling in de vechtkunst van de Shaolin monniken. Aangenomen wordt dat deze Boeddhistische monniken de kunst van het open hand vechten gedurende de jarenlange Chinese overheersing naar Korea overgebracht hebben.

In de periode van de 1e eeuw B.C. tot de 7e eeuw A.C. was Korea verdeeld in 3 Koninkrijken: Silla, Kogoryo en Baek Je. Om zich te wapenen tegen de voortdurende invallen van haar buurlanden richtte het zuidelijke kleine Silla koninkrijk het elite officieren corps: "de Hwa Rangdo" op.

Vanaf de 8e eeuw tot begin 1900 stond de ontwikkeling van de Martial Art door een anti-militairistische regeringsinstelling op een zeer laag pitje. De finale klap voor de Martial Arts kwam met de Japanse bezetting van Korea 1909 tot 1945. Het werd toen verboden om welke Martial Art maar ook uit te oefenen. Na de bevrijding van Korea in 1945 openbaarde de tweede luitenant Choi Hong Hi, net vrij gelaten uit Japans gevangenschap, de door hem ontwikkelde Martial Art: Taekwon-Do. "Tae" = voet en "kwon" = vuist en "do" = techniek, manier van beoefening.

Deze Taekwon-Do "Chang Hun" stijl is primair gerelateerd aan Taek Kyon en Soo Bak Gi als Koreaanse voetvecht -en openhand vechtkunst in combinatie met het Japanse Karate, "Kara" (hand) en "te" (leeg), het lege hand vechten. Bovendien werden diverse technieken vanuit andere vechtkunsten (Kung Fu, Aikido, Kempo e.d.) toegevoegd met als doel een Superieure Martial Art samen te stellen, superieur aan alle andere "vecht sporten" in de wereld. De Chang Hun stijl is gebaseerd op 24 patronen van "denkbeeldige gevechten" ("tuls"), patronen van tot in perfectie uitgevoerde ( basis) technieken door generaal Choi Hong Hi ontwikkelt.

Choi

De "founder" (ontdekker/maker) van Taekwon-Do, generaal Choi Hong Hi vertelt dat hij op 15 jarige leeftijd van zijn persoonlijke leraar Teak Kyon geleerd had, hierna verliet hij Korea in 1937 voor een studie in Japan. Vlak voor zijn vertrek naar Japan werd hij dermate sterk bedreigd dat hij voor zichzelf besloten had niet eerder naar Korea terug te keren alvorens ook de zwarte band in Karate gehaald te hebben. In Japan leerde Choi van mede koreaan Mr.Kim , in Kyoto, karate. Na 2 jaren van harde training behaalde Choi zijn eerste Dangraad. Hierna werd Choi gevangen gezet, echter zelfs in de gevangenis wist Choi zijn medegevangenen en zelfs de gevangenbewaarders dermate enthousiast te krijgen dat iedereen elke dag aan het trainen sloeg en de gevangenis werd een gigantische trainingszaal!

Teruggekeerd naar Korea werd Choi betrokken bij het opbouwen en reorganiseren van het Zuid Koreaanse leger. Al gauw werd Choi , vooral mede door zijn "gevechts kunst" generaal en tot en met 1954 ontwikkelde Choi Hong Hi zijn Taekwon -Do tot een nieuwe Martial Art voor Korea. In april 1955 kreeg Taekwon-Do zijn naam door een commissie onder Choi’s leiding.

In 1959 formuleerde Choi zijn idealen voor de Taekwon-Do beoefenaars:

  • Door het ontwikkelen van een oprechte geest en een sterk lichaam, zullen we het zelfvertrouwen verkrijgen om aan de kant van het Recht te staan, voor altijd.
  • We zullen met een ieder broederlijk een zijn, ondanks verschillen in geloof, ras of Nationaliteit.
  • We zullen onszelf opdragen om een vreedzame menselijke gemeenschap op te bouwen waarin recht, vertrouwen, menselijkheid en moraliteit de boventoon voeren.

ITF

Vanaf de begin jaren ’60 tot heden heeft Choi Hong Hi met zeer veel verschillende demonstratieteams Taekwon-Do over de gehele wereld bekend gemaakt. Overal raakte men dol enthousiast over de getoonde staaltjes van technieken en werden Taekwon-Do Associaties opgericht. Zo werd Choi ambassadeur in Maleisie en in 1963 werd Choi gekozen tot President van de Koreaanse Taekwon-Do Associatie. In 1965 werd Choi 2 sterren generaal en voor de eerste keer in de Koreaanse historie werd Taekwon-Do uitgeroepen als de Nationale Martial Art van Korea. Op 22 maart 1966 werd de ITF, de Internationale Taekwon-Do Federatie opgericht met associaties in Vietnam, West Duitsland, USA, Turkije, Italie, Arabische republieken, Egypte en Korea.

In 1972 verplaatste Choi het hoofdkwartier van de ITF naar Toronto Canada, waarna een demonstratieteam van meesters samengesteld werd van 7e danners. Vervolgens werden verschillende Europese landen, Afrika, het midden Oosten en het verre Oosten en later midden Amerika bezocht met een totaal van meer dan 100.000 toeschouwers. Taekwon-Do verspreidde zich als een olievlek over de wereld.

Voor zover als ik kan nagaan is er vanaf dit moment een afscheiding gekomen van Zuid Korea. De reden lag vooral in het feit dat Choi de door hem ontwikkelde Taekwon-Do niet wilde laten lenen voor Zuid Koreaanse politieke doeleinden.

Later, in 1980 toen Choi samen met enkele grootmeesters en zijn zoon Choi Jung Hwa , zijn geboorteland, Noord Korea bezocht om alhier het Taekwon -Do te promoten, werd dit door de Zuid Koreaanse regering als een daad van verraad beschouwd. Immers je gaat toch geen uitverkoop houden van je eigen Martial Art aan je doodsvijand, Noord Korea, die dit dan weer tegen je zou kunnen gebruiken. Choi hoefde niet meer terug te komen in Zuid Korea en werd verbannen. De Koreaanse regering heeft toen de complete ITF overboord gezet en de WTF als de enige ware nationale Koreaanse Taekwon-Do vechtsport in het leven geroepen.

Choi Hong Hi reageert hierop door aan te geven dat de WTF Taekwon-Do een imitator is en in feite niet kan zeggen dat deze een "martial art" is vanwege het ontbreken van een fundament van theorie, "moral culture" , filosofie, gedragscode en omdat de Naam Taekwon-Do alleen toebehoort aan de ITF omdat Choi daar de geestelijke vader, maker en de ontwikkelaar van is. Verder zegt Choi dat Taekwon-Do een Martial Art is en GEEN vechtsport. Een Martial Art heeft niet het doel de ander te overwinnen, het is de vijand in je zelf die je moet overwinnen. Het is daarom dat deze "Art" op velerlei wijze gebruikt kan worden zowel door de volwassen wedstrijdbeoefenaar, als het jonge speelse kind of de oude grijsaard. Man of vrouw het maakt niet uit. Taekwon-Do kan aangewend worden als bewegingssport en conditieverbeteraar maar ook als recreatie-sport. Velerlei aspecten zijn binnen het originele (ITF) Taekwon-Do belangrijk zoals mentale en spirituele ontwikkeling = (karakterverbeteraar) en niet alleen het fysieke aspect zoals bij de WTF, alleen het sparren het belangrijkste (vecht)element is. Bij de ITF Martial Art gaat het om 60% been -en 40% handtechnieken; bij de WTF bestaat 90% uit been technieken en 10% handtechnieken. Handtechnieken op het hoofd van de tegenstander zijn bij de WTF stijl zelfs verboden!!! Bij de WTF gaat het om Full - contact, daarom ook het gebruik van een borstpantser en hoofdbeschermer bovenop de reeds aanwezige hand, gebit, kruis en voet- beschermers. De originele ITF van Choi Hong Hi is vanwege zijn "kunst" geen full - contact maar eigenlijk een net - geen - contact - sport.

Vanwege het gevaar voor blessures tijdens wedstrijden en omdat het toekennen van punten beter te beoordelen is, is ITF Taekwon-Do een semi- contact- sport geworden.

De WTF "Taekwon-Do" heeft door een zeer sterke lobby van de Koreaanse Regering een plaats veroverd binnen de Olympische spelen en wordt aan de wereld gepresenteerd als zijnde De Nationale Taekwon-Do Sport van Korea. Generaal Choi Hong Hi wordt binnen het WTF verhaal naar de buitenwereld afgeschilderd als een leuk maar eigenlijk onbeduidend figuur. Gelukkig weten we o.a. door de hoeveelheid aangedragen gedocumenteerde historie vanaf 1965 door de generaal verzamelt en samengevat in de Encyclopedie, en de 4delige cd-rom, beter.

Wat ons betreft is de ITF – stijl de enige echte Taekwon-Do kunst en alle andere Taekwon-Do sporten imitators. Dat onze Art een "Top Sport" is, is onlangs met de 5e Open Taekwon-Do World Championship in Eindhoven op 13 en 14 mei 2000 weer eens duidelijk geworden. Het door Nout van den Hurk, de bondscoach geselecteerde groep deelnemers behaalde 4 Gouden en 3 Zilveren plakken, bij de team- wedstrijden werd Nederland zelfs 3e van de Wereld.

U bevindt zich hier: Home Taekwon-Do De geschiedenis van Taekwon-Do