Hwa Rangdo

ITF TAEKWON-DO VERENIGING DRONTEN - BIDDINGHUIZEN - ZEEWOLDE

U bevindt zich hier: Home

aanmelden

HR-logologos

6 jaar voorzitterschap

Na 2 termijnen bouwen aan de vereniging wordt het tijd om de vereniging te stabiliseren en daar hoort een ander soort leiderschap bij.

Het is dan een goed gebruik om tot slot nog even terug te kijken op wat we met z’n allen de afgelopen jaren bereikt hebben. En dat is veel, heel veel! Te veel om op te noemen en daarom beperk ik mij hier slechts tot enkele highlights.

De vereniging is intensief betrokken geweest bij de bouw en inrichting van de sportzaal, incl. kantine, waar we nu zitten. Op basis van ervaringen uit het verleden en een SWOT analyse is er een duidelijk beleid ingesteld die richting geeft aan de ontwikkeling van de vereniging en haar leden. En met succes! Het ledenaantal is toegenomen, vele leden zijn gegradueerd naar uiteindelijk een (hogere) dangraad, er worden vele successen behaald op nationale en internationale toernooien en meerdere leden zijn geselecteerd om deel te nemen in de nationale (bonds) selectie.

Er is nadrukkelijk aandacht gekomen voor het vrijwilligersmanagement en ontwikkeling van de assistent-trainers. Aan communicatie en PR wordt ook doorlopend aandacht besteed en tevens zijn er maatregelen genomen om de veiligheid van onze leden te verhogen. Een aansprekend voorbeeld is de aanstelling van een uitstekende en ervaren vertrouwenspersoon.

Er staat voor ons allen dagelijks een fijne ploeg mensen klaar. Zij maken het mogelijk dat we kunnen trainen, naar wedstrijden kunnen gaan en ook daar buiten nog samen leuke dingen kunnen doen. Dat doen zij niet omdat ze er iets voor terug willen zien. Nee, zij doen dat uit hun hart voor de sport en voor de mensen. Voor ons!

Ik ben er trots op dat ik deze fantastische mensen heb mogen begeleiden en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Mijn overtuiging is dan ook dat de komende jaren deze mensen samen met u (en mij) nog een mooie ontwikkeling in Taekwon-Do gaan doormaken.

Taekwon

Marcel Hörchner

Voorzitter 2010-2015

Taekwon-Do school Hwa Rangdo naar Open Dutch in Best.

Best, zondag 24 januari 2016 begon de dag vroeg voor 13 leden van Taekwon-Do school Hwa Rangdo.

Om 06.30 uur vertrokken de deelnemers vanaf sporthal de Horst richting Best.

De Open Dutch is een toernooi wat toegankelijk is voor alle bonden. De deelnemers konden mee doen op de onderdelen Tuls en Sparring. Er waren grote poules en dus een hele prestatie om dan in de prijzen te vallen. Elke deelnemer heeft prima zijn/haar best gedaan.

En er werden weer een aantal prijzen meegenomen naar Zeewolde. Bij het onderdeel Tuls behaalde Yvette Vogler en Esmeralda Tahtalioglu een derde plaats.

En bij het Sparren was er een eerste plaats voor Sven van der Veer en een derde plaats voor Yvette Vogler.

Het was wederom een mooie sportieve dag.

Aankondiging Gupexamens

itf taekwon do bandenZaterdag 30 januari houdt de vereniging weer haar halfjaarlijkse Gup examens, in de Sporthal Polderwijk, voor hen die daarvoor geselecteerd zijn.

  • De eerste groep (Jeugd, 10e, 9e en 8e Gup) wordt geexamineerd van 10:15 uur tot 11:45 uur.
  • De tweede groep (Jeugd, 7e, 6e en 5e Gup) van 12:00 uur tot 13:30 uur.
  • De derde groep (Jeugd, 4e Gup en hoger) van 13:45 uur tot 15:15 uur.
  • De vierde groep (Junioren) en de vijfde groep (Senioren) van 15:30 uur tot 17:00 uur

Alle kandidaten dienen 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn i.v.m. omkleden, inleveren paspoort, warming-up, etc.

(Wanneer alle kandidaten aanwezig zijn bestaat de mogelijkheid dat het examen eerder aanvangt dan in de uitnodiging staat aangegeven!)

Uiteraard dienen de kandidaten er verzorgd uit te zien (schoon en gestreken pak, nagels geknipt, etc.) en al hun spullen bij zich te hebben.

De examenkosten a € 12,50 zullen, zoals gebruikelijk, via automatische incasso worden geïnd.

Deelnemerslijsten kunt u hier vinden!

U bevindt zich hier: Home